Skip to main content

Organizacijos kultūra. Sklandūs įmonės procesai ir darbuotojų motyvacija

Organizacijos kultūra – svarbi įmonės procesų dalis

Kodėl vienose įmonėse darbuotojai vertina savo darbo vietas, dėl jų stengiasi ir darbuotojų motyvacija ypač aukštame lygyje, o štai kitoms reikia nemažai pavargti, kad surastų ir išlaikytų darbuotojus?  Darbuotojų „graibstomomis” ir ypač vertinamos pozicijomis didžiuojasi ne tik žinomos didelės korporacijos, tokios kaip Google, Amazon ir panašios. Tokia „sėkmė” lydi ir daugybę startup’ų, įvairių mažų ir galbūt niekam net nežinomų verslų, organizacijų, įstaigų. Kame paslaptis?

Atsakymo vienareikšmio į šį klausimą nėra, tačiau labai didelę reikšmę įmonei, jos žinomumui ir patrauklumui didinti sudaro organizacijos kultūra, kuri kuriama nuo mažų taisyklių ir žingsnių įgyvendinimo. 

Organizacijos kultūra ir jos paskirtis versle

Kam reikalinga organizacijoje kultūra? Kokia jos paskirtis?

Organizacijos kultūra – tai sklandūs įmonės procesai ir darbo aplinkos kūrimas, kurį suteikia organizacijos savo darbuotojams. Yra nustatyta, kad stiprinama organizacinė kultūra:

  • užtikrina tapatumo jausmą. Tada kai yra kuo tiksliau nustatytos organizacinės vertybės ir vaizdiniai, darbuotojai labiau tapatinasi su savo organizacijų užduotimis ir tuo labiau suvokia save, kaip svarbiausią dalį;
  • ugdo atsidavimą organizacijos misijai. Yra atvejų, kai darbuotojams naudinga išeiti už savo interesų ribos (pavyzdžiui, jaudinantis kaip tai paveiks juos). Bet esant stipriai suvienijančiai kultūrai – darbuotojai pradeda jausti save dalimi didelės, griežtai apibrėžtos visumos ir motyvuotai įsitraukia į visos organizacijos darbą;
  • pagrindinė (dažniausiai ne piniginė) įmonės valdymo priemonė;
  • padeda geriau atsižvelgti į darbuotojų ir klientų poreikius;
  • apibrėžia ir įtvirtina elgesio standartus.

Organizacinė kultūra nukreipia darbuotojus, kaip komunikuoti ir elgtis esamoje situacijoje, kas ypatingai naudinga naujokams – tai taip pat stipri adaptavimo priemonė ir kartu efektyvi darbuotojų motyvacija.

Kas atsakingas už organizacijos kultūros sukūrimą?

Organizacijos kultūrą kuria visa organizacija, verslas, įmonė. Tai reiškia, kad ne tik vadovai, bet ir kiekvienas įmonės darbuotojas. Vadovų užduotis – nubrėžti gaires, sukurti taisykles ir darbo aplinką, kurioje norėtų dirbti ir „augti“ kiekvienas darbuotojas. Tik lankstus, komunikabilus ir nebijantis pokyčių vadovas gali suformuoti naudingą darbuotojams ir visai organizacijos veiklai organizacinę kultūrą.

Vadovai organizacinę kultūrą sukuria skirstydami išteklius, reaguodami į stresines situacijas ir jas kontroliuodami.  O darbuotojų, kaip organizacijos varomosios jėgos pagrindinis tikslas – kelti kompetenciją, gerinti žinias ir savo siūlymais pagerinti veiklą bei tobulinti organizacinę kultūrą.

Organizacijos kultūros elementai

Organizacijos kultūrą sudaro keletas elementų:

Pirmasis – VADYBINIO PERSONALO KULTŪRA, kuri susideda iš darbuotojų kompetencijos, asmeninių ir dalykinių savybių, vadovavimo stiliaus ir bendrosios kultūros lygio.

Antrasis elementas – VADYBINIO PROCESO ORGANIZAVIMO KULTŪRA, susidedanti iš procesų valdymo, tokio kaip ISO standartas arba ISO standartai, procesų organizavimo, pardavimų ir projektų valdymo kultūros sukūrimo.

Trečiasis elementas – DOKUMENTACIJOS SISTEMOS KULTŪRA, kurią sudaro visų technologijų panaudojimas įmonės procesų valdyme, taip pat ISO standartai apibrėžia, kaip turi būti valdomas dokumentų archyvavimo, saugojimo ir dokumentacijos pasidalinimo procesai.

Ir ketvirtasis elementas – VADYBOS DARBO SĄLYGŲ KULTŪRA, kuri susidaro iš darbų saugos organizavimo, tinkamo mikroklimato kūrimo, darbo ir poilsio taisyklių sukūrimo, relaksacijos galimybių teikimo, darbuotojų lojalumo įmonei bei pasitenkinimu darbu.

Patarimas pabaigai

Siekiant, kad veikla būtų vykdoma kokybiškai, darbuotojai įvertintų, kaip ir kiek prisideda prie pridėtinės vertės kūrimo savo darbu, o darbuotojų motyvacija būtų natūrali procesų dalis, labai svarbu tampa, kaip jaučiasi darbuotojas savo darbo vietoje, ar yra grįžtamasis ryšys tarp įmonės darbuotojų ir vadovo, tiek įmonės tikslų pasiekimo, tiek konfliktų sprendimo ar pasiūlymų įgyvendinimo klausimais. Pagal šiuos kriterijus galima pasiekti pagrindinį įmonės veiklos rodiklį – vertės maksimizavimą. O visa tai sukuria organizacinė kultūra. Kaip sakė T. Livijus “Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.”

Teigiama organizacijos kultūra – prestižo ir žinomumo visuomenėje ženklas!

Leave a Reply