Skip to main content

Aukštesnės kokybės kartelės link: ISO 9001 standarto vertė klientams ir reikšmė darbuotojams

ISO 9001 verslo aplinkoje – kur kas daugiau nei tik organizacijos statusą įrodantis simbolis. Šis standartas – tai ir vienas svarbiausių veiksnių nuolatiniame kokybės palaikymo bei gerinimo procese. Tikslingai suformuotos ir įmonės veikloje įtvirtintos kokybės vadybos sistemos privalumus įvertina ne tik klientų auditorija, pastebinti aukštesnę paslaugų teikimo bei asortimento prekių kokybę, bet ir vidinė įmonės aplinka su viena svarbiausių grandžių joje – darbuotojais. Tad kaip ISO 9001 keičia organizacijos dinamiką ir kuo efektyvi kokybės valdymo sistema naudinga abiem pusėms – tiek prekės ar paslaugos pirkėjui, tiek ir sklandžiu jos tiekimu besirūpinančiam kolektyvui?

ISO 9001 kokybės vadybos standartas ir esminiai jo komponentai

ISO 9001 standartas paremtas kokybės vadybos sistema, kurios paskirtis organizacijoje – užtikrinti, kad siūlomi produktai ir (ar) teikiamos paslaugos nuolat atlieptų klientų lūkesčius. Jei įmonės planuose – ISO standartai (o konkrečiau – ISO 9001 sertifikavimas), kokybės vadybos sistemos (KVS) sukūrimas, diegimas, dokumentavimas, stebėjimas bei reguliarus tobulinimas turėtų tapti svarbiausia užduotimi bei kasdienybe kelionėje sertifikato link. Plačiau apie ISO standartų efektyvumą, diegimo procesą bei skirtingų standartų pritaikymą įvairaus pobūdžio įmonėse – mūsų publikuotame straipsnyje „ISO standartai: ženklelis, statusas ar efektyvaus verslo procesų valdymo garantas?

Kuo ISO 9001 sertifikavimas vertingas darbuotojams?

Kompetencijų auginimas ir nuolatinis tobulėjimas

ISO diegimas ir efektyvi kokybės vadybos sistema neįgyvendinama be tinkamo kolektyvo pasiruošimo: norint, kad įmonėje galiojanti kokybės vadybos politika būtų išties veiksminga, svarbu ne tik supažindinti darbuotojus su jos nuostatais, bet ir įsitikinti, kad personalo kompetencijos leidžia sklandžiai jais vadovautis (o ateityje – ir nuosekliai tobulinti produktų ar paslaugų kokybę organizacijoje). Reguliarus kompetencijų vertinimas ir personalo motyvavimas (pavyzdžiui, galimybe tobulintis įvairiuose mokymuose, kursuose) užtikrina, kad darbuotojai turėtų svarbiausius įgūdžius bei žinias, reikalingas atlikti jų pareigoms bei vadovautis ISO 9001 rekomendacijoms. Šis dvejopas požiūris ne tik prisideda prie augančio organizacijos efektyvumo, bet ir skatina kolegų motyvaciją bei pasitikėjimą savimi – kitaip tariant, užtikrina, kad darbuotojai jaustųsi aprūpinti profesiniais įgūdžiais, reikalingais įmonėje kylantiems iššūkiams įveikti.

Personalo motyvavimas: svarbiausia – komunikacija

Motyvuotas kolektyvas – tai kiekvienos sėkmingai, sklandžiai ir kokybiškai veikiančios organizacijos pagrindas. Šia žinute paremti ir ISO standartai: pavyzdžiui, ISO 9001 skatina sertifikavimui besiruošiančias įmones diegti ir personalo valdymo sprendimus.

Kiek anksčiau minėtas kompetencijų vertinimas – naudinga, tačiau ne vienintelė priemonė, rekomenduojama kolektyvo motyvacijos stiprinimui. Puoselėti pozityvią darbo kultūrą padės ir sklandi, ISO 9001 rekomendacijas atliepianti tarpusavio komunikacija. Jos dedamosiomis  organizacijoje galėtų tapti metinis pokalbis tarp darbuotojo ir vadovų, kolektyvo pasitenkinimo analizė, o taip pat ir darbuotojo pasiekimų įvertinimas.

Struktūrizuotas ir sklandus darbo procesas

Aiškus veiksmų planas užduoties atlikimo procese – viena svarbiausių kokybės vadybos sistemos, tad ir ISO 9001 standarto dedamųjų. Kruopščiai suplanuota darbo sistema (bei nuoseklus jos laikymasis) darbuotojams leidžia:

  • aiškiai suprasti savo ir savo kolegų vaidmenį bei atsakomybes;
  • dirbti komfortiškoje, struktūruotoje aplinkoje;
  • klaidų atveju lengviau identifikuoti, kuriame etape jos buvo atliktos, greičiau inicijuoti klaidos išsprendimo procesą.

Detaliai apibrėžtas, darbuotojų galimybes tiek kompetencijų, tiek ir laiko resursų atžvilgiu atliepiantis procesas – didelis privalumas produktyviai, organizuotai darbo aplinkai ir kolektyvo pasitenkinimui ja.

ISO 9001 standarto vertės klientų ratui

Lūkesčių patenkinimas

  1. Paskutiniąja grandimi įmonės paslaugų teikimo ar produktų prekybos procese visuomet išlieka vartotojas, tad ISO diegimas ir ISO 9001 standarto rekomendacijos pirmiausia orientuotos būtent į jį. Nepriekaištinga kokybės vadybos sistema užtikrina, kad organizacijos veikla bei asortimentas ne tik atlieptų, bet ir viršytų kliento lūkesčius. Verslo procesai, suderinti su klientų kokybės poreikiais, stiprina pasitikėjimą, suteikia pranašumą tarp konkurentų, kurie šių veiksmų nesiima, bei motyvuoja auditorijos lojalumą – ilgalaikius santykius.

ISO standartai – klientų pasitikėjimo simbolis

Nors organizacijos autoritetą įrodo ne vien ISO ženklelis, bet ir iki smulkmenų sustyguota verslo procesų kokybė, pirmąkart su prekės ženklu susipažįstančiam vartotojui frazė „įmonė sertifikuota ISO 9001“ gali tapti lemiamu kriterijumi, išsiskiriančiu konkurencinėje erdvėje. Klientams tai – signalas, kad įmonė teikia aukštesnės kokybės produktus ar paslaugas ir laikosi tarptautiniu mastu pripažintų standartų.

Beje, užsienio šalyse (konkrečiau – Skandinavijos regione) gana dažna praktika – ISO 9001 standarto diegimą sinchronizuoti su įmonės įregistravimo procesu. Taip sklandus darbas ir aukščiausia kokybės kartelė klientams užtikrinama jau nuo pirmųjų organizacijos veiklos akimirkų.

Nuosekli kokybė

Kokybės vadybos sistema veiksminga tuomet, kai gali užtikrinti pastovią ir nepriekaištingą prekės ženklo ar paslaugų kokybę. Kaina, teigiama kliento aptarnavimo patirtis, kokybė bei nuoseklumas – tai keturios savybės, kuriomis vartotojai dažniausiai apibūdina savo lojalumą prekės ženklui. Net tris jų organizacijos aplinkoje sustiprinti padeda ISO 9001 standarto rekomendacijos: laikydamasi šių gairių, įmonė puoselėja nuoseklų požiūrį į kokybę, sumažina klaidų tikimybę bei užtikrina didesnį klientų pasitenkinimą prekės ar paslaugos įsigijimo procesu.

ISO 9001 standarto vertės klientų ratui

ISO 9001 – tai kokybės kultūros puoselėjimas, kuris, sėkmingai susikūrus ir įgyvendinus kokybės vadybos politiką, suteikia abipusę vertę tiek vartotojams, tiek ir vidinei įmonės aplinkai. Planuose – aukštesnė kokybės kartelė? Pabaigai – keletas veiksmų, kurie sklandesnius verslo procesus užtikrins jau dabar:

  • Aiškus ir struktūrizuotas užduočių atlikimo procesas.
  • Darbuotojų skatinimas įsitraukti į nuolatinį tobulėjimą: galimybė tobulinti profesines kompetencijas, taip pat ir aktyviai teikti savo pasiūlymus procesų tobulinimui.
  • Verslo procesų optimizavimas atsižvelgiant į klientų poreikius.

ISO standartai efektyviam verslo valdymui

Terminas „kokybės vadybos sistema“ – puikiai pažįstamas, tačiau ne itin išnaudojamas kasdieniuose organizacijos procesuose? Laikas plėstis į naujus horizontus! Bendraukime ir aptarkime, kaip ISO standartai gali prisidėti prie Jūsų verslo efektyvumo.

ISO standartų diegimas

Leave a Reply