ISO standartų diegimas

ISO standartai

Kas yra ISO?

ISO (angl. International Organization for Standartization) – Tarptautinė standartizacijos organizacija.

Trumpai tariant, po pavadinimu ISO –  tarptautiniai standartai, apibrėžiantys ir įvedantys į skirtingas verslo sferas aiškų, sistemingą, efektyvų valdymą bei vieningus, visame pasaulyje pripažintus verslo valdymo procesus.

ISO standartai puikus įrankis nusistatyti ir pademonstruoti aukštą kartelę tokiose sferose, kaip paslaugų ar produktų kokybės valdymas, verslo procesų ir rizikos valdymas, efektyvus projektų valdymas,  aplinkosaugos veiksmingumas, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymas, informacijos saugumo valdymas ir kt.

ISO standartai – ne tik padeda organizacijoms patobulinti savo veiklą, suteikiant aiškų žingsnių planą tam tikruose verslo procesuose, bet ir padeda kurti organizacinę kultūrą, apimančią reguliarią veiklos savikontrolę, klaidų aptikimo ir atitinkamo procesų tobulinimo ciklą. ISO standartų dėka versle auga darbuotojų įsitraukimas į procesus, atsakomybių ir įsipareigojimų pasiskirstymas, ir, žinoma, teisingas vadovavimas.

ISO standartų diegimas

ISO standartų diegimas ir konsultavimas, ruošiantis sertifikavimo auditui. Standartai:

 •  ISO 9001 standartas | Kokybės vadybos sistema. ISO 9001:2015
 • ISO 14001 standartas | Aplinkos apsaugos vadybos sistema. ISO 14001:2015
 • ISO 45001 standartas | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema. ISO 45001:2018
 • ISO 22000 standartas | Maisto saugos vadybos sistema. ISO 22000:2018.
 • ISO 27001 standartas | Informacijos saugumo valdymo sistema. ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 37001 standartas | Antikorupcinės vadybos sistema. ISO 37001:2016
 • ISO 13485 standartas | Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistema. ISO 13485:2016
 • ISO/IEC 20000 – 1:2019 standartas | Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas

ISO standartų diegimas. Projekto etapai ir eiga:

 • Esamos įmonės vadybos sistemos analizė pagal konkretaus ISO standarto reikalavimus.
 • Įmonės naudojamos dokumentacijos, darbo tvarkų, formų analizė.
 • Verslo konsultacijos, siekiant pagerinti esamą vadybos modelį ir jį pritaikyti pagal ISO standarto reikalavimus.
 • Reikalingų, pagal konkretaus ISO standarto reikalavimus, procesų ir formų sukūrimas bei dokumentavimas.
 • Mokymai darbuotojams ir supažindinimas su įdiegto/(-ų) ISO standarto/(-ų) reikalavimais.
 • Praktiniai paskirtų įmonėje vidaus auditorių mokymai.
 • Vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimo pristatymas.
 • Konsultavimas ruošiantis sertifikavimo auditui.
Kyla klausimų, norėtųsi patarimo ar aiškaus rekomenduojamų žingsnių plano? Susisiekime!
Susisiekime