ISO standartų diegimas

ISO standartų diegimas – tai tvirtas pamatas, kurį padėjus šiandien, užtikrinsite organizacijos sėkmę rytoj. Tinkamai pasirinkta ir įmonės procesuose adaptuota ISO vadybos sistema leis veikti efektyviau bei padės sustiprinti jūsų įvaizdį tiek konkurencinėje erdvėje, tiek partnerių bei klientų akyse.

ISO standartai

Kas yra ISO?

ISO (angl. International Organization for Standartization) – Tarptautinė standartizacijos organizacija.

Trumpai tariant, po pavadinimu ISO –  tarptautiniai standartai, apibrėžiantys ir įvedantys į skirtingas verslo sferas aiškų, sistemingą, efektyvų valdymą bei vieningus, visame pasaulyje pripažintus verslo valdymo procesus.

ISO standartai puikus įrankis nusistatyti ir pademonstruoti aukštą kartelę tokiose sferose, kaip paslaugų ar produktų kokybės valdymas, verslo procesų ir rizikos valdymas, efektyvus projektų valdymas,  aplinkosaugos veiksmingumas, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymas, informacijos saugumo valdymas ir kt.

ISO standartai – ne tik padeda organizacijoms patobulinti savo veiklą, suteikiant aiškų žingsnių planą tam tikruose verslo procesuose, bet ir padeda kurti organizacinę kultūrą, apimančią reguliarią veiklos savikontrolę, klaidų aptikimo ir atitinkamo procesų tobulinimo ciklą. ISO standartų dėka versle auga darbuotojų įsitraukimas į procesus, atsakomybių ir įsipareigojimų pasiskirstymas, ir, žinoma, teisingas vadovavimas.

ISO standartai jūsų organizacijoje: kodėl verta?

Patikimumas

Sertifikuota vadybos sistema užtikrina, kad organizacijos veikla atlieptų pasauliniu mastu pripažintus reikalavimus.

Efektyvumas

Standartizuoti procesai užtikrina balansą tarp efektyviai valdomų išteklių,kokybės ir laiku pasiekiamų rezultatų.

Pranašumas

ISO sertifikatas – tai patikimumo, atsakomybės ir aukštos kokybės kartelės indikatorius partneriams bei klientams.

Progresas

ISO vadybos sistema paremta nuolatiniu tobulėjimu, neatitikčių  prevencija ir prisitaikymu prie nuolatinių rinkos pokyčių.

ISO standartų diegimas

ISO standartų diegimas ir konsultavimas, ruošiantis sertifikavimo auditui. Standartai:

 •  ISO 9001 standartas | Kokybės vadybos sistema. ISO 9001:2015
 • ISO 14001 standartas | Aplinkos apsaugos vadybos sistema. ISO 14001:2015
 • ISO 45001 standartas | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema. ISO 45001:2018
 • ISO 22000 standartas | Maisto saugos vadybos sistema. ISO 22000:2018.
 • ISO 27001 standartas | Informacijos saugumo valdymo sistema. ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 37001 standartas | Antikorupcinės vadybos sistema. ISO 37001:2016
 • ISO 13485 standartas | Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistema. ISO 13485:2016
 • ISO/IEC 20000 – 1:2019 standartas | Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas

ISO standartų diegimas. Projekto etapai ir eiga:

 • Esamos įmonės vadybos sistemos analizė pagal konkretaus ISO standarto reikalavimus.
 • Įmonės naudojamos dokumentacijos, darbo tvarkų, formų analizė.
 • Verslo konsultacijos, siekiant pagerinti esamą vadybos modelį ir jį pritaikyti pagal ISO standarto reikalavimus.
 • Reikalingų, pagal konkretaus ISO standarto reikalavimus, procesų ir formų sukūrimas bei dokumentavimas.
 • Mokymai darbuotojams ir supažindinimas su įdiegto/(-ų) ISO standarto/(-ų) reikalavimais.
 • Praktiniai paskirtų įmonėje vidaus auditorių mokymai.
 • Vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimo pristatymas.
 • Konsultavimas ruošiantis sertifikavimo auditui.

Dažniausiai užduodami klausimai

ISO standartai – tai vertinga investicija į jūsų verslą, atsiperkanti kur kas daugiau nei tik įgytu sertifikatu. Sertifikavimo procesas apima išsamų organizacijos vertinimą, kurio tikslas – užtikrinti atitiktį tarptautiniams standartams.

Kuo tai naudinga verslui? Vertė – ne viena:

 • Atsakingos, į nepriekaištingą kokybę, tvarumą, informacijos saugą ar kitą pasirinkto ISO standarto apibrėžtą sritį orientuotos įmonės įvaizdis. Rezultatas – augantis vartotojų pasitikėjimas jūsų veikla, siūlomu produktu ar paslauga.
 • Platesnės plėtros užsienyje galimybės. Įgytas ISO sertifikatas indikuoja, kad organizacija laikosi pasauliniu mastu standartizuotų reikalavimų, todėl geba sėkmingai įsilieti ne tik vietinėje, bet ir globalioje rinkoje.
 • Pranašumas konkurencinėje rinkoje. Kol dalis standartų (pavyzdžiui, kokybės vadybos sistemą apibrėžiantis ISO 9001) pritaikomi daugumai verslo sričių, kai kurių ISO standartų diegimas aktualus tik įmonėms, veikiančioms tam tikrose sferose. Pasirinkę jūsų veiklai aktualų ISO standartą ir įgiję sertifikatą, kurio nėra pelnę konkurentai, įrodysite organizacijos siekį nuolat būti žingsniu priekyje.

Dažna manyti, kad ISO standartai naudingi tik įmonėms, jau subūrusioms gausią komandą, veikiančioms keliose skirtingose rinkose ir aptarnaujančioms platų klientų ratą. Visgi ilgametė patirtis diegiant ISO standartus įvairaus pobūdžio ir dydžio įmonėse rodo: didelę naudą patiria ir ypač mažos, startuojančios ar pamažu augančios įmonės. Kodėl? Sakoma, kad pakeisti seną įprotį kur kas sudėtingiau nei įvesti naują – tai ypač aktualu kalbant ir apie vadybos sistemas, jau įsitvirtinusias arba dar tik besiformuojančias organizacijoje. ISO standartai mažesnėse įmonėse – tai proga sustyguoti vidinius procesus dar ankstyvosiose veiklos stadijose, taip padedant tvirtus pamatus sklandžiam augimui.

Net jei nepretenduojate į ISO sertifikatą, vadybos sistemų priežiūra ir diegimas pagal ISO standartą rekomenduojamas kiekvienai organizacijai.

ISO standartai yra rengiami remiantis geriausiomis, net ir skirtingose pasaulio rinkose pasiteisinančiomis praktikomis, kurios padeda efektyviau valdyti vidinius įmonės procesus, užtikrinti aukštą produktų ir paslaugų kokybę bei sumažinti klaidų, netinkamai aptarnautų klientų ar nepatenkintų partnerių riziką. Aukštesnis klientų pasitenkinimas bei augantis konkurencingumas – vargu, ar kuri įmonė atsisakytų siekti šių tikslų. O su ISO paremta vadybos sistema tą padaryti pavyks kur kas kryptingiau ir paprasčiau.

Priklausomai nuo organizacijos dydžio, pasiruošimo bei jau esamų vadybos sistemų, ISO standartų diegimas gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki metų. Kartais pasiruošti išoriniam auditui pakanka tik minimalių veiksmų (pavyzdžiui, reikiamų dokumentų atnaujinimo), o kai kuriais atvejais neišvengiami ir drastiški pokyčiai. 

Kiek laiko prireiks ISO standarto diegimui, paprastai numatoma po esamos vadybos sistemos analizės – tai pirmasis žingsnis, atliekamas organizacijai pasirinkus bendradarbiauti su Laikas plėstis. Atsižvelgiant į kliento pasirinkto ISO standarto reikalavimus, įvertiname dabartinius vadybos procesus, identifikuojame spragas ir numatome, kokiais būdais jos bus išsprendžiamos. Tolimesni etapai – reikalingos dokumentacijos parengimas, numatytų pokyčių atlikimas ir vidiniai personalo mokymai, užtikrinantys naujų reikalavimų laikymąsi organizacijos komandoje.

Kai kuriais atvejais – taip, šis metodas vadinamas integruota vadybos sistema. Kartais skirtingų ISO standartų reikalavimai gali būti panašūs, tad pretenduodami į kelis sertifikatus turite galimybę sutaupyti dalį laiko bei finansinių resursų, kuriuos skirtumėte pasiruošimui, dokumentacijos rengimui, papildomoms konsultacijoms ar darbuotojų mokymams. Visgi, jei diegiamo standarto reikalavimai diktuoja didelius pokyčius įmonės vadybos sistemoje, rekomenduojame skirti dėmesį vieno standarto, tačiau ypač efektyviam ir rezultatyviam diegimui.

ISO standartai ir jų reikalavimai itin lankstūs, tad pretenduoti į sertifikatą gali visos įmonės, nepaisant jų dydžio – nuo smulkių verslų iki didelių korporacijų. Svarbiausia – pasirinkti tikslingiausią, veiklą ir vertybes atliepiantį ISO standartą bei užtikrinti jo laikymąsi įmonėje.

Pavyzdžiui, vienas populiariausių ISO standartų įvairaus masto įmonėse – ISO 9001:2015, apibrėžiantis kokybės vadybos sistemą. Tai gana dažnas pirmasis pasirinkimas tiek smulkiai, tiek ir dideliais veiklos plotais bei gausia komanda pasižyminčiai įmonei.

ISO standarto diegimo kaina gali varijuoti priklausomai nuo keleto skirtingų veiksnių: pavyzdžiui, organizacijos dydžio, šiuo metu esamos vadybos sistemos ar specifinių organizacijos poreikių. Paprastai ISO sertifikato siekiančiai įmonei kainuoja šie procesai:

 • konsultacijos paslaugos;
 • personalo mokymai;
 • pokyčiai, kuriuos reikia atlikti įmonės procesuose siekiant atitikties ISO reikalavimams;
 • mokestis už sertifikavimo auditą, kurį atlieka akredituota įstaiga.

Kaip ir diegimo kaina, laikas, per kurį organizacijoje įdiegiamas ISO standartas, gali skirtis priklausomai nuo įmonės dydžio, sudėtingumo ir pasiruošimo lygio, tačiau paprastai šis procesas trunka nuo kelių mėnesių iki metų. Pavyzdžiui, jei įmonė nedidelė ir turi paprastesnius procesus, ISO standartas įdiegiamas greičiau nei didelėje, sudėtingos struktūros organizacijoje.

Savarankiškas ISO diegimas paprastai reikalauja daugiau laiko, pastangų ir išteklių – ypač tuomet, jei organizacija neturi ankstesnės patirties šioje srityje. Pasitelkusios verslo konsultanto pagalbą, dauguma įmonių norimą rezultatą – pelnytą ISO sertifikatą – pasiekia greičiau ir efektyviau. Be to, verslo konsultacijos naudingos ir tuomet, kai svarbi objektyvaus, patirtį dirbant su panašiais verslais puoselėjančio specialisto nuomonė bei įžvalgos apie dabartinius procesus įmonėje. Pasiruošimą atliekant tik vidiniais resursais, kai kurie kritiniai aspektai gali likti nepastebėti.

Įgijus ISO sertifikatą, atliekami kasmetiniai priežiūros auditai, kurių metu nustatoma, ar organizacija ir toliau laikosi ISO standarto reikalavimų. Auditą atlieka akreditaciją turinti sertifikavimo įmonė.

ISO sertifikatas galioja trejus metus. Praėjus šiam laikotarpiui, prireiks atlikti resertifikacijos auditą, po kurio sertifikato galiojimas pratęsiamas.

Kyla daugiau klausimų, norėtųsi patarimo ar aiškaus rekomenduojamų žingsnių plano? Susisiekime!
Susisiekime
Jau įdiegtų vadybos sistemų priežiūra, atnaujinimas
Konsultacijos verslui, mokymai