Vadybos sistemų priežiūra, atnaujinimas

Vadybos sistema. Priežiūra, atnaujinimas

Įdiegti ISO standartai tampa neatsiejama organizacijos procesų ir kultūros dalimi, jų dėka efektyvinami verslo procesai, gerinami naudingi verslo procesų įgūdžiai, tokie kaip rizikos valdymas, pokyčių valdymas, procesų valdymas. Teisinga vadybos sistemų priežiūra – raktas į maksimalias teikiamas naudas.

Kaip ir bet kuris kitas verslo procesų komponentas, taip ir vadybos sistema, siekiant užtikrinti maksimalią jos naudą ir įdiegtų standartų įgyvendinimą, turi būti prižiūrima, reguliariai atliekamas vidaus ir išorės auditas, sertifikavimas.

 

Vadybos sistemos. Kaip užtikrinti jų efektyvų įgyvendinimą, maksimalų naudų organizacijai pajutimą, prižiūrėti, audituoti ir sertifikuoti? Galimi du būdai:

Verslo struktūroje tam deleguotas ir apmokytas teisingai atlikti šias pareigas atsakingas asmuo.
Mūsų verslo konsultantas – už jūsų vadybos sistemos priežiūros funkcijas bei pasirengimą sertifikavimo auditams atsakingas asmuo.

Vadybos sistemų priežiūra, sertifikavimas. Kuo galime jums padėti?

Jau įdiegti ISO standartai (vadybos sistemos) – atnaujinimas.
Kelia nerimą tokios sąvokos, kaip priežiūros auditas, vidaus auditas, išorės auditas ar sertifikavimo auditas? Verslo konsultacijos sklandiems procesams.

Vadybos sistemų atnaujinimas pagal ISO standartų reikalavimus. Projekto etapai:

 

  • Išanalizuojamas praėjęs išorės auditas ir jo rezultatai.
  • Atliekamas įmonės naudojamos dokumentacijos, darbo tvarkų, formų atnaujinimas pagal poreikį ir ISO standartų reikalavimus.
  • Numatomos verslo konsultacijos, skirtos pagerinti esamą vadybos sistemą pagal ISO standarto reikalavimus.
  • Atliekamas privalomų procesų ir dokumentų atnaujinimas.
  • Vidaus auditas – proceso moderavimas.
  • Vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimo vedimas.
  • Priežiūros auditas. Verslo konsultacijos teisingam pasiruošimui.
Kyla klausimų, norėtųsi patarimo ar aiškaus rekomenduojamų žingsnių plano? Susisiekime!
Susisiekime