Mokymai, konsultacijos verslui

Konsultacijos verslui, mokymai

Siekiant, kad įdiegti ISO standartai būtų maksimaliai naudingi verslo procesuose, o organizacijos valdymas maksimaliai efektyvus, labai svarbu kultūroje išsiugdyti naujus įpročius ir įdiegtus ISO standartus teisingai pritaikyti praktikoje. Šie įgūdžiai labai svarbūs ne tik už tai paskirtam atsakingam asmeniui organizacijos viduje, bet ir visam personalui. Dažniausiai „prisijaukinti” teisingus įpročius padeda konsultacijos verslui, kai paruošiamas atsakingas asmuo (ar keletas atsakingų asmenų), kuris užtikrins sėkmingą procesų įsiliejimą į procesus. Neretai rengiami ir mokymai, kurių metu iškart įtraukiamas visas personalas.

Vadybos sistema atneša maksimalius rezultatus ir suteikia verslo procesams kitą pagreitį tuo atveju, kai tai tampa visos organizacijos kultūros dalimi.

Kaip išugdyti teisingus įpročius organizacijos viduje?

Įdiegtas ISO standartas (vadybos sistema): valdymas, pritaikymas kasdieniuose verslo procesuose? Vidaus auditas, išorės auditas, ISO auditas – sąvokos, kurios kelia nerimą, atrodo sudėtingi procesai? Vedame mokymus įvairiomis temomis, kurių turinį suderiname iš anksto su klientu, atsižvelgiant į individualius poreikius.

Individualūs ir personalo mokymai, konsultacijos jūsų verslui:

  • ISO standartai, vadybos sistemos ir jų valdymas: įvairių ISO standartų reikalavimų pritaikymas praktikoje.
  • Efektyvus organizacijos valdymas ir kylančių iššūkių, pritaikant vadybos sistemos standartus veikloje, valdymas.
  • ISO vidaus auditas – praktiniai mokymai, siekiant įgyvendinti ISO standartų reikalavimus dėl sklandaus vidaus audito atlikimo proceso.
  • Galimos tiek individualios konsultacijos verslui, tiek dideles grupes apimantys personalo mokymai.
Norėtumėte, kad įdiegtas ISO standartas lengvai įsilietų į organizacijos kultūrą? Kyla klausimų, kaip išnaudoti privalumus praktikoje? Susisiekime!
Susisiekime