Skip to main content

ISO 14001 standarto diegimas: kaip tvarumo principus įgyvendinti biuro aplinkoje?

ISO 14001 – Tarptautinės standartizacijos organizacijos parengtas standartas, apibrėžiantis organizacijų aplinkosaugos vadybos sistemą. Sparčiai modernėjančiame pasaulyje aplinkos vadybos sistema tampa prioritetu, vis dažniau aktualiu jau ne tik gamybine veikla besiverčiančiose įmonėse, bet ir organizacijose, kurių veiklos šerdis – biure. Nors iš pirmo žvilgsnio ISO 14001 diegimas biuro aplinkoje – sudėtingai perprantamas iššūkis, prie įmonės ekologinio pėdsako mažinimo prisideda išties platus tvarumo principų sąrašas. Kurie iš šių aspektų gali būti sėkmingai įgyvendinami biuro aplinkoje ir kokių žingsnių verta imtis, jei tikslas – ISO 14001 sertifikatas?

ISO 14001 standartas ir jo vertė organizacijoje

ISO 14001 – orientyras tiek gamybinėms, tiek ir administracinėms įmonėms, siekiančioms įtraukti tvarumą į savo dienotvarkę. Tai ne tik aplinkosauginis įsipareigojimas, bet ir atsakingas požiūris, atliepiantis žiedinės ekonomikos principus. Laikydamasi šio ISO standarto nuostatų, įmonė sukuria struktūrizuotą aplinkosaugos vadybos sistemą bei nustato aiškius tikslus ir procesus, būtinus sistemai sėkmingai realizuoti.

Standarte išdėstyti reikalavimai, kurių organizacija turi laikytis norėdama sumažinti savo poveikį aplinkai ir efektyviai išnaudoti turimus išteklius. Greta gairių tvaresnei organizacijos aplinkai – ir aplinkosauginių tikslų nustatymas, reguliarus veiklos vertinimas bei rezultatų stebėsena.

Kodėl ISO 14001 diegimas svarbus įmonei? Aplinkos vadybos sistema naudinga organizacijai, siekiančiai ne tik taupiai išnaudoti turimus resursus, bet ir formuoti teigiamą įvaizdį išorinėje aplinkoje. Vadovavimasis tvarumo tendencijomis padeda išsiskirti konkurencinėje aplinkoje ir pritraukti platesnį klientų, puoselėjančių panašias vertybes, ratą.

Tvarus organizacijos valdymas: svarbiausi tvarumo principai biuro aplinkoje ir už jos ribų

Pirmasis žingsnis diegiant ISO 14001 – transportas

Tvarumas organizacijoje išties prasideda ne pačioje darbo aplinkoje, o dar kolektyvo kelionėje į biurą. Įgyvendinant ISO 14001 tvarumo principus įmonėje, verta įvertinti ir tai, kokiu būdu personalas atvyksta į organizacijos būstinę bei išvyksta iš jos. Ar darbo vietoje įrengtos dviračių saugojimo erdvės, ar užtikrintas patogus susisiekimas viešuoju transportu? Tai yra gerosios tvarumo praktikos, motyvuojančios komandą rinktis aplinkai draugiškus kelionės būdus, o tuo pačiu prisidėti ir prie efektyvios aplinkos vadybos sistemos įmonėje. Be kasdienių kelionių į nuolatinę darbo vietą, organizacijos tvarumo pėdsaką lemia ir verslo išvykos: esant galimybei, fiziniai susitikimai gali būti keičiami vaizdo konferencijomis ar nuotoliniu darbu, taip taupant ne tik laiko, bet ir gamtinių išteklių resursus, kurių optimizavimu taip pat paremtas ir ISO 14001 standartas.

ISO standartų diegimas vidinėje biuro aplinkoje

Administracinio pobūdžio įmonė, kurios tvarumo pagrindas – ISO 14001 standartas, atsižvelgia į išsamų veiksmų planą ekologiškesnei ir patogesnei darbo aplinkai. Kaip jis susikuriamas biuro erdvėje? Žemiau – keletas svarbių principų, kuriuos verta apsvarstyti tuomet, kai misija – tvarus organizacijos valdymas ir veiksminga aplinkos vadybos sistema:

  • Efektyvus energijos resursų išnaudojimas – oro kondicionavimo, temperatūros, elektros energijos optimizavimas neatsiejamas nuo aplinkos apsaugos standarte akcentuojamų principų. ISO standartų diegimas šiame kontekste skatina įmones ne tik užtikrinti komfortą darbo aplinkoje, bet ir garantuoti efektyvų turimos įrangos išnaudojimą nepamirštant aplinkosaugos principų. Sensorinis patalpų apšvietimas, ekonomiški sprendimai patalpų apšildymui ar tiesiog kolektyvo sąmoningumas dėl netikslingo resursų naudojimo – gana dažni pavyzdžiai, kuriuos ne tik ISO sertifikato labui, bet ir apskritai tvaresnei biuro aplinkai gali pasitelkti itin didelė dalis organizacijų.
  • Nors triukšmo tarša – aplinkos vadybos sistemos elementas, kiek dažniau aktualus gamybinėms, pramoninius įrengimus naudojančioms įmonėms, ISO diegimas šiuo aspektu gali būti pasitelkiamas ir saugioje bei produktyvioje biuro aplinkoje. Sveikiausias triukšmo lygis biure yra iki 50 decibelų – jį optimizuoti padės tinkamas ofiso išplanavimas, garsą sugeriančios priemonės. Šis sprendimas ne tik užtikrina darbuotojų gerovę, bet ir ISO principų laikymąsi: verta žinoti, kad aplinkos vadybos sistema apima įmonės socialinį bei ekonominį tvarumą, tačiau taip pat – ir rūpinimąsi harmoninga organizacijos erdve tiek dirbantiems jos viduje, tiek ir esantiems už jos ribų.
  • Dar vienas aspektas, atrandantis vietą daugumoje biuro aplinkos vadybos sistemų – atsakinga spausdinimo praktika. Energiją taupantis spausdinimo prietaisas, saikingas popieriaus vartojimas, jo perdirbimas ar pernaudojimas, o esant galimybei – ir spausdintinių dokumentų keitimas skaitmenine alternatyva – aspektai, padedantys sumažinti įmonės ekologinį pėdsaką ir žengti žingsneliu arčiau ISO 14001 standarto apibrėžiamos aplinkosaugos kultūros.

ISO 14001 diegimas: išorinė aplinka – jūsų organizacijos rankose

Organizacija turėtų ne tik gerinti savo vidinę aplinkos vadybos sistemą, bet ir tapti svarbia tvaraus verslo tinklo dalimi. Siekiate ISO 14001 sertifikato? Ypač skatinama bendradarbiauti su tiekėjais, partneriais ir kitomis įmonėmis, taip pat siekiančiomis tvarumo tikslų ir besivadovaujančiomis tvarumo principais. Bendros vertybės – pavyzdžiui, atsakingas resursų vartojimas ar žalos aplinkai mažinimas – gali tapti ypač svarbia sąlyga puoselėjant ryšį tarp dviejų organizacijų.

Tvarumo kryžkelė – kai ISO 14001 vertingas kiekvienai įmonei

Šiandien tvarumas – jau ne tik skambus žodis, bet ir įsipareigojimas vartotojams, ISO 14001 reikalavimams bei, žinoma, mus supančiai aplinkai. Kintančiame verslo pasaulyje aplinkosaugos principai įgyja ypatingą prasmę, šiandien vis dar leisdami pelnyti pranašumą konkurencinėje erdvėje, tačiau jau gana sparčiai tapdami rinkos standartu. Tvarumo kelias – ne tik apie šiandieninę organizacijos sėkmę, bet ir ilgalaikę perspektyvą, kurioje aplinkosauga bei biuro aplinka tampa neatsiejamais elementais.

ISO standartai efektyviam verslo valdymui

Terminas „kokybės vadybos sistema“ – puikiai pažįstamas, tačiau ne itin išnaudojamas kasdieniuose organizacijos procesuose? Laikas plėstis į naujus horizontus! Bendraukime ir aptarkime, kaip ISO standartai gali prisidėti prie Jūsų verslo efektyvumo.

ISO standartų diegimas

Leave a Reply