Skip to main content

ISO standartai: ženklelis, statusas ar efektyvaus verslo procesų valdymo garantas?

Kiekvienas verslas siekia sėkmės ir plėtros, kartu stengdamasis sumažinti išlaidas, susijusias su aukštos kokybės prekių ir paslaugų teikimu, klientų pritraukimu, darbuotojų motyvacijos didinimu, reklama ir kitomis esminėmis operacijomis bei plėtros priemonėmis. Kaip prie įmonės procesų efektyvinimo prisideda ISO standartai?

Daugelis įmonių lygiuojasi į pasaulines rinkas ir ieško abipusiai naudingų partnerysčių su tiekėjais, klientais ir partneriais, tačiau neretai pastebime, kad tik nedaugelis jų (ir paprastai tai didesnės įmonės) iš tikrųjų „išplaukia“ į pasaulinius vandenis. Kodėl? Kaip sudėti teisingus pamatus, kad verslo plėtra ir augimas būtų natūralūs, sklandūs procesai?

Efektyvus verslo valdymas, užtikrinta verslo procesų kokybė, tinkamas pasitikėjimo pagrindų sukūrimas ir konkrečių tarptautinių verslo procesų standartų laikymasis – tai tik keletas sudedamųjų elementų, ko dažniausiai tikimasi renkantis partnerį, tiekėją, neretai ir klientą. Tokiu atveju itin svarbūs ir aukštą procesų kokybę ir galimą lygybę dalyvaujant tarptautinėse rinkose įrodantys „ženkleliai“. Kokie jie?

ISO standartai. Kas yra ISO?

ISO (angl. International Organization for Standartization) – Tarptautinė standartizacijos organizacija. Po pavadinimu ISO –  tarptautiniai standartai, įvedantys į skirtingas verslo sferas ir jų valdymą aiškų, sistemingą, efektyvų procesų, projektų, personalo, informacijos saugos ar kitos svarbios verslo procesų visumos valdymą bei vieningus, visame pasaulyje pripažintus verslo valdymo procesus.

Vadybos sistema – tai būdas įmonei, organizacijai, įstaigai kontroliuoti tarpusavyje susijusias veiklos sritis, kad numatyti organizacijos tikslai būtų pasiekti greitai ir efektyviai. Tikslai gali apimti tokias sferas, kaip verslo plėtra, veiklos efektyvumas, aplinkos tvarumas ir verslo procesų suderinimas, paslaugų ir (arba) prekių kokybės užtikrinimas, informacijos saugumas ir kt.

Sėkmingai standartizavęs procesus verslas gali kontroliuoti kokybę gamybos ir paslaugų teikimo etapuose. O visa tai – pagrindas, suteikiantis klientams, partneriams, tiekėjams pasitikėjimo, kad užsakant prekes ar paslaugas iš šio verslo, nereikės jaudintis dėl vėlavimo, žemesnės prekių ar paslaugų kokybės nei tikėtąsi arba, dar blogiau, abiejų. 

ISO standartai. Standartizuotų procesų privalumų pavyzdžiai:

 • Kliento poreikių iškėlimas į pirmą vietą; 
 • Į verslui svarbius provesus įtraukiami darbuotojai; 
 • Remiantis faktais priimami teisingi sprendimai;
 • Į procesą orientuoto požiūrio taikymas; 
 • Efektyvi lyderystė;
 • Metodinė valdymo strategija;
 • Nuolatinis veiklos, paslaugų ir kokybės gerinimas;
 • Naudingų, abipusių santykių kūrimas su klientais, partneriais ir tiekėjais.

ISO standartai – reikšminga pagalba verslui, organizacijai veikti efektyviai ir sparčiau plėstis, suvaldyti procesus, užtikrinti paslaugų kokybę ir užtikrinti įmonės personalo motyvuotą įsitraukimą į procesus. Tai nėra tik ženklelis ar norma dalyvaujant konkrečiuose tarptautiniuose ar valstybiniuose konkursuose, tai ženklelis, kad jumis galima pasitikėti ir kartu nebylus užtikrinimas, kad įmonės procesai lydi link sklandaus tikslų pasiekimo.

ISO standartų diegimas. Standartų diegimo procesas ir etapai

ISO standartų diegimas susideda iš šių komponentų:

 • Organizacijos, įstaigos, verslo valdymo sistemos analizė pagal tam tikrą ISO standartą;

 • Formų, darbo procesų ir dokumentų analizė;

 • Verslo konsultacijos, siekiant tobulinti esamą valdymo modelį ir jį modifikuoti, kad jis atitiktų ISO standarto rekomendacijas;

 • Procedūrų, formų kūrimas ir dokumentavimas pagal tam tikro ISO standarto specifikacijas;

 • Personalo mokymai ir komandos žinių plėtimas, orientacija į priimto ISO standarto reikalavimus kasdieniuose procesuose;

 • Įmonės vidaus auditoriams skiriami praktiniai mokymai;

 • Vertinimo analizės pristatymas vadovybei;

 • Verslo konsultacijos sklandžiam pasiruošimui sertifikavimo auditui.

Kaip nustatyti, kokio standarto reikia mano verslui?

Aptarsime visus ISO standartus, susijusius su verslo plėtra ir sklandžiu verslo valdymu.

ISO 9001 kokybės vadybos sistemos – tinkamos bet kokio dydžio įmonėms. Šį standartizacijos modelį taikančios įmonės demonstruoja savo įsipareigojimą teikti klientams aukštos kokybės paslaugas. Šis standartas – visų ISO vadybos standartų pagrindas, kurį įsidiegus yra žymiai lengviau integruoti bet kurį kitą vadybos standartą, kaip ISO 14001 ar ISO 45001.

ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemos tinkamos visoms įmonėms. Šis bendras įmonės požiūris suinteresuotosioms šalims parodo, kad ji laikosi savo aplinkosaugos pareigų.

ISO 45001 darbuotojų sveikatos ir saugos sistema – reikalinga visoms įmonėms. Šio standarto pagalba verslas yra geriau pasirengęs kontroliuoti rizikos veiksnius, įtraukti darbuotojus į darbo vietos tobulinimą ir greitai reaguoti į pokyčius. Šio standarto pranašumas yra tas, kad įmonė tampa patikimesnė savo darbuotojams ir patraukli partneriams bei klientams.

ISO 22000 maisto saugos valdymo sistema sukurta visoms įmonėms, kurios turi sąlytį su maistu. Nuo maisto pakuočių iki ūkininkų tiekiamų produktų, nes kiekviena maisto produkto kritika, kad ir kokia mažytė būtų, pakenks įmonės reputacijai.

ISO 27001 informacinės technologijos ir saugumo metodai – standartas, kuris taip pat taikomas visoms operacijoms ir parodo, kad įmonė atsakingai tvarko klientų privatumą, duomenų valdymą ir saugumą.

ISO 37001 antikorupcinės vadybos sistema – aktuali tiek viešajam, teik privačiam sektoriui. Šis ISO standartas parodo organizacijos įsipareigojimą siekti atviro bendradarbiavimo idealų.

ISO 13485 medicinos prietaisų ir kokybės valdymo sistema – skirta įmonėms, kurios turi įrodyti, kad yra kvalifikuotos siūlyti medicinos prietaisus ir susijusias paslaugas.

Pabaigai

Daugybė komponentų yra skirti efektyviam verslo administravimui ir verslo plėtrai. Kai šie komponentai yra standartizuoti, pasaulinėmis praktikomis paremti veiksmingai organizuojami ir valdomi procesai dažnai padeda greičiau pasiekti verslo tikslus. 

ISO standartai yra priemonė, kuri gali palengvinti šias pastangas, tuo pačiu viešai demonstruoti vertybes ir aukštą paslaugų standartą. Ar tai būtina kiekvieną kartą, kai laivas įplaukia į tarptautinius vandenis? Dažniausiai, net ir mažiausios įmonės, gali pakankamai anksti pamatuoti patirtą naudą, tinkamai taikydamos standartizacijos (ISO) procesus.

Daugybė komponentų yra skirti efektyviam verslo administravimui ir verslo plėtrai. Kai šie komponentai yra standartizuoti, pasaulinėmis praktikomis paremti veiksmingai organizuojami ir valdomi procesai dažnai padeda greičiau pasiekti verslo tikslus. 

ISO standartai yra priemonė, kuri gali palengvinti šias pastangas, tuo pačiu viešai demonstruoti vertybes ir aukštą paslaugų standartą. Ar tai būtina kiekvieną kartą, kai laivas įplaukia į tarptautinius vandenis? Dažniausiai, net ir mažiausios įmonės, gali pakankamai anksti pamatuoti patirtą naudą, tinkamai taikydamos standartizacijos (ISO) procesus.

Leave a Reply